Opredeljenost ka stalnom poboljšanju kvaliteta naših usluga i odnosa prema korisnicima podstakla je 2008. godine uvođenje sertifikovanog sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001 za oblast  Trgovina i servisiranje industrijske armature, opreme za cevne instalacije i ostale procesne i industrijske opreme. Kompletno funcionisanje preduzeća je usklađeno sa usvojenim procedurama u skladu sa pomenutim standardom, dok su kvalitet usluga i nivo poslovanja podignuti na viši nivo.

Sertifikat ISO 9001:2008Sertifikat ISO 9001:2008KOMO-YU - Politika kvaliteta